Buku Syarah Intisab

Buku Syarah Intisab

Judul: Syarah Intisab

Narasumber: KH. Fathullah Mansur (Ketua DSP PUI)

Editor: Ahmadie Thaha

Penerbit: Pustaka Ababil

Terbitan: Pertama, Juni 2014

Diterbitkan Oleh Persatuan Ummat Islam (PUI)

Allah Ghayatuna
Al-Ikhlas Mabdauna
Al-Ishlah Sabiluna
Al-Mahabbah Syi’aruna.

Allah Tujuan Kami
Ikhlas Dasar Kami
Perbaikan/Reformasi Jalan Kami
Cinta Lambang Pengabdian Kami.

Itulah empat prinsip Intisab, doktrin gerakan Persatuan Ummat Islam (PUI), yang dibahas dalam buku kumpulan ceramah KH. Fathullah Mansur (Ketua Dewan Syariah Pusat PUI) di Masjid Raudhatul Irfan, Sukabumi, Jawa Barat.

Keempatnya dipaparkan secara lengkap, hingga cukup untuk memahami Intisab secara personal, atau digunakan sebagai bahan memberikan pemahaman tentang Intisab ke beragam kalangan.

Hampir 103 tahun lalu PUI, ormas Islam terbesar di Jawa Barat, telah merumuskan Intisab sebagai doktrin perjuangannya. Penerbitan buku ini dan buku-buku serupa diharapkan menambah pemahaman menyeluruh tentang empat pokok Intisab, sebuah doktrin yang telah menggerakkan warga PUI beramal kebajikan di masa lalu (termasuk ikut serta merebut kemerdekaan) dan pada masa-masa yang akan datang, untuk kejayaan Islam dan Muslimin.